Śmierć Łóżeczkowa – pediatra radzi jak ograniczyć ryzyko
jak ograniczyć ryzyko śmierci łóżeczkowej rucken materacyk
Posted in Porady Lekarzy

Powszechnie określony jako śmierć łóżeczkowa. Jest to nagły, nieoczekiwany zgon niemowlęcia, w czasie snu, którego przyczyn nie można wytłumaczyć analizując dokładnie miejsca i okoliczności zgonu, badanie autopsyjne oraz wywiad medyczny dziecka.

Częstość  występowania w Polsce około 0,11 (1000 żywych urodzeń, w Europie 0,17, a w USA wskaźnik ten wyniósł 0,4 (danie z 2013 roku). SIDS częściej dotyczy chłopców niż dziewczynek najczęściej w wieku 2-6 m-c, w nocy i nad ranem, najczęściej jesienią i zimą.

SIDS jest zdarzeniem bardzo rzadkim, ale jego nagły charakter budzi zrozumiały niepokój rodziców. Przyczyny występowania nie udało się dotąd jednoznacznie określić. Istnieje kilka hipotez próbujących tłumaczyć SIDS.

Wszystkie te czynniki mogą zaburzać mechanizmy autoresuscytacyjne organizmu.

 • zaburzenia metaboliczne
 • infekcje, zwłaszcza tzw. subkliniczna sepsa
 • arytmia
 • urazy
 • uduszenia
 • zaburzenia struktur OUN (układ serotoninergiczny) powoduje nieprawidłową reakcję organizmu na dwutlenek węgla
 • zaburzenia układu krążenia, kontroli ciśnienia krwi
 • nieprawidłowy skład flory jelitowej wpływający na czynności OUN ( OS jelita – pień mózgu)

W związku w w/w czynnikami ryzyka Amerykańska Akademia Pediatrii wydała w 2016 roku szereg zaleceń dotyczących bezpiecznego snu niemowląt (dotyczy to dzieci do 1 roku życia)

Model potrójnego ryzyka mówi o zewnętrznych czynnikach tzw. stresorach  działających na podatne niemowlę w krytycznym okresie jego rozwoju. Nałożenie się kilku czynników ryzyka może doprowadzić do kaskady zdarzeń kończących się zgonem.
Do czynników ryzyka należą m.in.:

 • wcześniactwo
 • mała masa urodzeniowa
 • otyłość dziecka, matki
 • nieprawidłowa pozycja podczas snu
 • sztuczne karmienie
 • zbyt wysoka temperatura w sypialni
 • miękki materac, poduszki, kocyki, śliniaczki, zabawki w łóżeczku dziecka
 • spanie z innymi osobami
 • brak szczepień
 • niski status ekonomiczny
 • czynniki genetyczne?
 • ekspozycja na alkohol, dym tytoniowy, narkotyki
 • poród operacyjny

Stosowane się do powyższych zaleceń, a zwłaszcza wdrożenie ich od najwcześniejszego okresu życia od pierwszych dni po urodzeniu zmniejsza istotnie ryzyko nagłego zgonu niemowlęcia.

 1. Układanie niemowlęcia do snu na plecach – pozycja na brzuchu tylko gdy nie śpi i jest obserwowane
 2. Spanie na twardym podłożu, bez zbędnych miękkich i luźnych przedmiotów w łóżeczku
 3. Foteliki, huśtawki używane sporadycznie i pod nadzorem
 4. Unikanie przegrzania dziecka – właściwa temperatura w sypialni, odpowiednie ubranie dziecka
 5. Spanie we własnym łóżku blisko łóżka rodziców – unikanie spania z innymi osobami
 6. Unikanie narażania na dym tytoniowy i alkohol
 7. Podawanie dziecku smoczka do snu, bez używania tasiemek zakładanych na szyję – u dzieci karmionych piersią po ustabilizowaniu karmienia czyli ok. 4-5 tygodnia życia
 8. Karmienie piersią z rozszerzeniem diety po 6 miesiącu życia
 9. Szczepienia ochronne – działają protekcyjnie zmniejszając częstość SIDS o 50%
 10. Owijanie dziecka, używanie becików – uspokaja dzieci, daje poczucie bezpieczeństwa (należy zostawić swobodę poruszania nóżkami w stawach biodrowych) ale nie powinno być stosowane u dzieci, które potrafią się obracać
 11. Stosowanie monitorów parametrów życiowych tzw. monitorów bezdechów – nie ma uzasadnienia z medycznego punktu widzenia

lek. med. Maria Gerwatowska
Kierownik oddziału Neurologii z poddziałami:
Aseptycznym, Septycznym z patologią i intensywną terapią noworodka

Autorka dr n. med.Maria Gerwatowska - ekspert Rücken radzi

Informacje, które mogą cię zainteresować

zacznij pisać i wciśnij enter aby wyszukać

Koszyk