Śmierć łóżeczkowa (SIDS). Rzadkie zdarzenie, które budzi niepokój rodziców
Posted in Porady Lekarzy

Co to jest SIDS?

Powszechnie określony jako śmierć łóżeczkowa. Jest to nagły, nieoczekiwany zgon niemowlęcia, w czasie snu, którego przyczyn nie można wytłumaczyć analizując dokładnie miejsca i okoliczności zgonu, badanie autopsyjne oraz wywiad medyczny dziecka.

Częstość  występowania w Polsce około 0,11 (1000 żywych urodzeń, w Europie 0,17, a w USA wskaźnik ten wyniósł 0,4 (danie z 2013 roku). SIDS częściej dotyczy chłopców niż dziewczynek najczęściej w wieku 2-6 m-c, w nocy i nad ranem, najczęściej jesienią i zimą.

SIDS jest zdarzeniem bardzo rzadkim, ale jego nagły charakter budzi zrozumiały niepokój rodziców. Przyczyny występowania nie udało się dotąd jednoznacznie określić. Istnieje kilka hipotez próbujących tłumaczyć SIDS.

 • zaburzenia metaboliczne
 • infekcje, zwłaszcza tzw. subkliniczna sepsa
 • arytmia
 • urazy
 • uduszenia
 • zaburzenia struktur OUN (układ serotoninergiczny) powoduje nieprawidłową reakcję organizmu na dwutlenek węgla
 • zaburzenia układu krążenia, kontroli ciśnienia krwi
 • nieprawidłowy skład flory jelitowej wpływający na czynności OUN ( OS jelita – pień mózgu)

Wszystkie te czynniki mogą zaburzać mechanizmy autoresuscytacyjne organizmu.

W związku w w/w czynnikami ryzyka Amerykańska Akademia Pediatrii wydała w 2016 roku szereg zaleceń dotyczących bezpiecznego snu niemowląt (dotyczy to dzieci do 1 roku życia)

Model potrójnego ryzyka mówi o zewnętrznych czynnikach tzw. stresorach  działających na podatne niemowlę w krytycznym okresie jego rozwoju. Nałożenie się kilku czynników ryzyka może doprowadzić do kaskady zdarzeń kończących się zgonem.
Do czynników ryzyka należą m.in.:

 • wcześniactwo
 • mała masa urodzeniowa
 • otyłość dziecka, matki
 • nieprawidłowa pozycja podczas snu
 • sztuczne karmienie
 • zbyt wysoka temperatura w sypialni
 • miękki materac, poduszki, kocyki, śliniaczki, zabawki w łóżeczku dziecka
 • spanie z innymi osobami
 • brak szczepień
 • niski status ekonomiczny
 • czynniki genetyczne?
 • ekspozycja na alkohol, dym tytoniowy, narkotyki
 • poród operacyjny
 1. Układanie niemowlęcia do snu na plecach – pozycja na brzuchu tylko gdy nie śpi i jest obserwowane
 2. Spanie na twardym podłożu, bez zbędnych miękkich i luźnych przedmiotów w łóżeczku
 3. Foteliki, huśtawki używane sporadycznie i pod nadzorem
 4. Unikanie przegrzania dziecka – właściwa temperatura w sypialni, odpowiednie ubranie dziecka
 5. Spanie we własnym łóżku blisko łóżka rodziców – unikanie spania z innymi osobami
 6. Unikanie narażania na dym tytoniowy i alkohol
 7. Podawanie dziecku smoczka do snu, bez używania tasiemek zakładanych na szyję – u dzieci karmionych piersią po ustabilizowaniu karmienia czyli ok. 4-5 tygodnia życia
 8. Karmienie piersią z rozszerzeniem diety po 6 miesiącu życia
 9. Szczepienia ochronne – działają protekcyjnie zmniejszając częstość SIDS o 50%
 10. Owijanie dziecka, używanie becików – uspokaja dzieci, daje poczucie bezpieczeństwa (należy zostawić swobodę poruszania nóżkami w stawach biodrowych) ale nie powinno być stosowane u dzieci, które potrafią się obracać
 11. Stosowanie monitorów parametrów życiowych tzw. monitorów bezdechów – nie ma uzasadnienia z medycznego punktu widzenia

Stosowane się do powyższych zaleceń, a zwłaszcza wdrożenie ich od najwcześniejszego okresu życia od pierwszych dni po urodzeniu zmniejsza istotnie ryzyko nagłego zgonu niemowlęcia.

lek. med. Maria Gerwatowska
Kierownik oddziału Neurologii z poddziałami:
Aseptycznym, Septycznym z patologią i intensywną terapią noworodka

zacznij pisać i wciśnij enter aby wyszukać

Koszyk